Brobyggerne! Et projekt der får vores særlige talenter til at blomstre på tværs af generationer

Vi udvikler den mentale sundhed på arbejdspladsen ved at bygge bro mellem de yngre og ældre generationer, og bidrager dermed til at opbygge en sund arbejdskultur, som bygger på nye og anderledes værdier. Hvor det primære fokus ikke kun handler om profit og profitoptimering, men hvordan man skaber værdi i virksomheden og sikrer, at fundamentet ikke udelukkende bygger på gamle normer, men skaber nye og inkluderende rammer.

Skab mental sundhed

Og byg bro imellem den unge og ældre generation i din virksomhed.

Lea Sæderup Thejls

Christina Merolli

Vi har brug for hinanden på tværs af faglighed, alder, køn, lokation, livshistorie og kerneværdier. Undersøgelser viser at det er svært for mange firmaer at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere  –  især de unge. Ved at lytte til deres ønsker og behov som er meget anderledes end de ældre generationers kan vi hjælpe med at skabe plads og rumme begge.

Sådan gør vi

Vi har skabt et træningsforløb for leder-  og medarbejdergrupper, som samler både de yngre og ældre generationer.

Aktiviteterne i træningsforløbet inkluderer workshops, hvor vi bruger fire af teorierne fra det integrale system af filosof Ken Wilber, samt individuel coaching og mentorforløb. 

Kontakt os nu og få at vide, hvordan du kan blive en del af projektet

Projekt Brobyggerne er prækvalificeret til at få støtte fra Vellivforeningen og forventer at projektet starter op i 2023.
Målgruppen er små og mellemstore revisionsvirksomheder.

Vil du gerne lære os bedre at kende?

Lea

Jeg tænker altid i relationer!

Som konsulent, som kollega, som leder og som menneske, har jeg altid øje for relationer mellem mennesker. Hos mig vil du altid blive mødt af nysgerrighed og oprigtig interesse for dig som menneske og for din rolle i de fællesskaber du er en del af. Jeg elsker når jeg får lov til at støtte, udfordre og inspirere andre til mere indsigt og afklaring – og dermed større arbejdsglæde og værdi i tilværelsen.

Min baggrund

Jeg er uddannet ingeniør og coach, har størst erfaring fra it branchen og teams med tung specialistviden og høj kompleksitet. Med en uddannelse som ingeniør og en baggrund indenfor salg og ledelse i it-branchen kan jeg forstå og begå mig i de fleste lag af en organisation. 

Kombineret med mine coaching kompetencer, forståelse for menneskelig adfærd og stærke sociale evner bidrager jeg til enhver transformation og kan introducere, lede og implementere nye mindset og metoder.

Mit arbejde

Jeg er motiveret af at skabe forandringer, i menneskers mindset og adfærd, og i organisationers kultur. Mit primære formål er, at støtte virksomheder i at skabe arbejdspladser med stort medarbejderengagement, gennem styrkelsen af det personlige lederskab, godt samarbejde og fælles retning. 

Mit fokus er på at muliggøre flow i hverdagen gennem tydelig kommunikation, konkret målsætning samt handlingsplaner for forankring af den ønskede forandring. 

Lai

Jeg har altid vidst jeg skulle være skuespiller, men aldrig vidst at jeg skulle bruge mine evner på at undervise erhvervslivet. Jeg er heldigvis landet på den rette hylde for jeg elsker mit arbejde. Det rum der skabes når  erhvervsfolk møder dygtige skuespillere kan noget helt særligt – og tit rammer vi faktisk et højt kunstnerisk niveau.

Min baggrund

Efter jeg blev uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole i 1999 fik jeg et anderledes arbejde for en erhvervspsykolog, hvor jeg skulle spille forskellige typer medarbejdere i “De svære samtaler” med lederne. Jeg arbejdede dog stadig som almindelig skuespiller (Med både en Reumert og Bodil pris på kaminhylden) men efter 800 svære samtaler gik det op for mig hvor meget jeg elskede mit arbejde med erhvervslivet – det var effektivt, lærerigt og gav dyb mening – så da muligheden bød sig, uddannede jeg mig til kunstnerisk erhvervskonsulent på M.A.B. i samarbejde med en teaterinstruktør, Rambøll og Novo. I 2004 startede jeg mit eget konsulentfirma, hvor jeg har undervist lige siden. Jeg har haft faste kunder såsom Udenrigsministeriet, Falck, Implement Consulting Group, CBS, Rambøll, Symphogen m.m.

Efter jeg i blev færdig som Integral Rådgiver i 2013 (Det integrale system af Ken Wilber er et overordnet “landkort” af seks forskellige modeller til både personlig, interpersonel og strategisk udvikling) har jeg brugt al min vågne tid på at oversætte de seks modeller til skuespil, så de kan formidles hurtigt og effektivt – trænes i praksis både individuelt og i grupper, samt gør den nye viden nemmere at implementere i hverdagen.

Mit arbejde

Mit arbejde er skabe et trygt rum hvor folk har modet til at udforske sine blinde vinkler. Til det bruger jeg en kombination af rollespil med professionelle skuespillere og integrale teorier, hvor der bliver skabt en konkret læringsplatform baseret på deltagernes egne cases. Der er brug for træning da alle i dag er afhængig af godt samspil – noget vi skuespillere har en unik værktøjskasse til.

Mit helt særlige talent er en intuitiv indsigt i hvor meget jeg kan tillade mig at trykke den enkelte deltager på maven – så de ikke blokerer deres energi, men tør prøve nye valg af…

Christina

Jeg er ejer og teamcoach i min virksomhed Dit lederskab Aps, hvor jeg hjælper teams til hurtigt og effektivt til at arbejde sammen på tværs af generationer, baggrund og kultur, så de opnår resultater og har et godt samarbejde fra start.

Min baggrund

Jeg har en kandidatgrad fra CBS i International Business Communication med en specialisering i innovation og procesledelse – og arbejder også som specialkonsulent på CBS. Jeg holder af at udvikle mig, og har taget en lang række efteruddannelser inden for coaching og facilitering. 

Jeg har boet en årrække i udlandet og min internationale opvækst og erhvervserfaring givet mig en god forståelse og forankring i interkulturelle forretningsforhold samt gode sprogfærdigheder.

Mit arbejde

Teamsamarbejde har været den røde tråd i mit arbejdsliv – og jeg
sætter en ære i at hjælpe andre med at få deres teams til at arbejde sammen, så de hurtigt og effektivt både opnår resultater og et godt samarbejde fra start. Jeg er udstyret med et stort drive, generelt godt humør, kæmpe nysgerrighed, idérigdom og appetit på livet. Når jeg lykkes i teamsammenhæng er det som regel fordi mit menneskesyn og min indstilling til andre mennesker, gør det muligt. 

Uanset alder, baggrund mv. Jeg kommer ikke og ’fikser’ teamet. Der er ikke noget ’galt’. Jeg lykkes derimod med at skabe et fortroligt og udømmende rum, og tilbyder en struktureret proces, så teamet selv finder ind til, hvordan de vil være over for hinanden og laver fælles aftaler som sikrer både commitment og målindfrielse.