I dag bringer jeg et interview med Laila Stege, som er institutionsleder i Jægerhuset i Hørsholm:

  • Hvem: Laila Stege, institutionsleder i Jægerhuset, Hørsholm – en integreret institution med plads til 64 børn.
  • Hvad: Som et led i min Mastercoachuddannelse hos Mindjuice har jeg i løbet af september måned teamcoachet hendes to personalegrupper i hhv. børnehaven og vuggestuen.
  • Hvorfor: Jeg vil gerne dele erfaringer med dig, om hvordan du i praksis kommer i gang med at støtte dine medarbejdere til at blive mere selvledende. Jeg kendte ikke Laila på forhånd, men jeg synes, at det viser mod og fremsyn, at hun kontakter mig via et opslag og som leder prioriterer teamcoaching for sine personalegrupper:

Hvad fik dig til at reagere på mit tilbud om teamcoaching?

Jeg læste min bekendtes deling af dit opslag, og tænkte det falder lige på rette tid og sted, i forhold til den proces med fokus på kommunikation og samarbejde som jeg var i fuld gang med at starte op. Det at du skulle øve dig og udvikle dig i forhold til at yde andre en god faglig coaching og at det for mine medarbejderne ville fungere som første trin på en raket, ville være den perfekte start i forhold til det forløb de skulle igang med og muligvis også for din videre udvikling.

Jeg anser det for en samfundspligt at fungere som en uddannelsestation for flere forskellige faggrupper eller for folk som har brug for at få virksomhedstræning.
Det giver udvikling både for den pågældende som kommer i Jægerhuset, samt for medarbejderne og mig som leder som får spørgsmål omkring deres måde at løse kerneopgaven på.

Hvilke forventninger havde du til teamcoachingen?

Jeg havde fuld tiltro til at et menneske som dig, ville sætte retning udfra medarbejders måde at agere på, og hjælpe dem igennem forløbet så de selv videre kunne styrke deres teamsamarbejde og blive bevidste om forventningerne til hinanden.Samt at der kom endnu mere fokus på netop vigtigheden af en god kommunikation som grundlag for at fælles skabe et godt teamsamarbejde.Jeg var dog også klar til at gribe ind, såfremt jeg oplevede at du bragte dem ud på et vildspor eller skabte en uro hvorfra jeg skulle samle dem op.

Din måde at gribe det an på, skabte lige efter første gang en lille smule uro, men ikke så meget som gjorde at jeg mente jeg skulle gribe ind eller at det ville skabe en udfordring i forhold til at de skulle kunne løse deres kerneopgave. En sund form for uro/ lille forstyrrelse hvilket jeg mener er sundt. En tilpas forstyrrelse som rykker lidt ved ens mindset og kommunikationsform, kan være en sund og tilpas forstyrrelse.

Hvad har din gruppe fået ud af teamcoaching?/Hvilke specifikke forskelle har du observeret efter din gruppe er blevet teamcoachet?

Deres samarbejde er blevet styrket i kraft af større forståelse for at informere hinanden og vigtigheden af at kommunikere betydelig mere. Der er kommet en bredere forståelse for forskellighederne og skabelsen af den røde tråd, således at børnene i begge børnehavegrupper får tilbudt aktiviter med fokus på at skabe en rød tråd igennem hele huset udfra læreplans temaerne. Samt at begge vuggestuegrupper er en vigtig del af hele huset og både kan og skal indrages i det omfang hvor det giver mening for børnene.
Det har desuden givet et større fokus på at få bearbejdet og færdiggjort årsplanen for Jægerhuset.

Hvad har du som øverste leder fået ud af at dine medarbejdere er blevet teamcoachet?

Jeg lægger mærke til som leder, at der er en større forståelse blandt medarbejderne for at de er ansvarlige for egne handlinger, samt at deres handlinger kan påvirke deres kollegaer i en negativ retning og muligvis dræne dem for energi, men også at de via deres kommunikation og handlinger kan være en medvirkende årsag til det gode samarbejde som skaber arbejdsglæde.

At deres samarbejde er blevet styrket, afgiver tid til mig til at rette fokus et andet sted i organisation.

Vil du anbefale teamcoaching til andre?

Ja jeg vil varmt anbefale teamcoaching, det giver rigtig god mening og styrker fællesskabet og medarbejdernes fokus på at de alle har et ansvar for at løse kerneopgaven. Et godt fagligt miljø med fokus på kerneopgaven, bygger et godt arbejdsmiljø op og giver medarbejderne god trivsel og skaber arbejdsglæde.

Så ja jeg vil til hver en tid anbefale at bruge teamcoaching en gang imellem, men også at det er vigtigt at man som leder ikke lader teamcoaching stå alene, men at man kobler det til virksomhedens planlagte udviklingsforløb.

– Tak til Institutionsleder Laila Stege hos Jægerhuset